Mục Lục

công ty tnhh một thành viên

công ty tnhh một thành viên| Dịch vụ thành lập công ty 2023

Các loại thuế cơ bản.

Các loại thuế cơ bản mà công ty tnhh một thành viên phải nộp như:

Các loại thuế cơ bản
Các loại thuế cơ bản

Thuế môn bài:

 • Năm đầu thành lập được miễn
 • 2.000.000 đồng/năm: vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống.
 • 3.000.000 đồng/năm: vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng.

Thuế giá trị gia tăng(GTGT – VAT):

 • 5%: đối với hàng hóa thuộc nông nghiệp
 • 10%: đối với hàng hóa còn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN):

 • 20%: của lợi nhuận

Thủ tục thành lập?

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên bao gồm:

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1 Điều lệ công ty: do chủ sở hữu ký tên

2 Giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên, Phụ lục I-2 ban hàng theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Trường hợp chủ sở hữu kiêm giám đốc: chủ sở hữu ký Phụ lục I-2
 • Trường hợp chủ sở hữu thuê giám đốc: chủ sở hữu hoặc Giám đốc thuê ký vào Phụ Lục I-2

3. Bản sao giấy tờ tùy thân:

 • Trường hợp chủ sở hữu kiêm giám đốc: 01 bản sao giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu ( bản photocopy, có công chứng ).
 • Trường hợp chủ sở hữu thuê giám đốc: 01 bản sao giấy tờ tùy thân chủ sở hữu, 01 bản sao giấy tờ tùy thân giám đốc

4. Giấy ủy quyền nếu chủ sở hữu hoặc giám đốc không phải là người trực tiếp đi nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên.

5. 01 bản sao giấy tờ tùy thân của người đi nộp hồ sơ.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp tại một cửa Phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh/Thành phố: cách nộp trực tiếp không còn được khuyến khích vì để giảm tải áp lực lưu trữ hồ sơ, ở một vài địa phương hiện nay không còn tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập mới công ty trực tiếp tại một cửa nữa mà chuyển sang nộp online.
 • Nộp online trên trang đăng ký kinh doanh: Phương thức nộp này được khuyến khích nhưng vẫn còn nhiều bất cập như về quy trình rườm rà, dung lượng cổng tiệp nhận nhỏ, trang mạng chưa trực quan đối với người sử dụng.
Sử dụng công nghệ số trong thủ tục hành chính
Sử dụng công nghệ số trong thủ tục hành chính

Tại sao nên thuê dịch vụ thành lập

 • Các thành phần hồ sơ được chuẩn bị một cách nhanh chóng với độ chính xác cao.
 • Xủ lý các bất cập của phương thức nộp hồ sơ online.
 • Giảm tối đa các rủi ro khác.

Cần thuê dịch vụ thành lập công ty một thành viên bạn điền biểu mẫu tại đây => CẦN THUÊ

Cty TNHH MTV là gì?

Hiểu đơn giản:

Công ty TNHH một thành viên(CTY TNHH MTV) là loại hình doanh nghiệp chỉ có 01 chủ sở hữu.

Được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Hiểu sâu hơn:

Tại Mục 2, từ Điều 74 đến Điều 87 Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Về mặt pháp lý, CTY TNHH MTV là một đơn vị kinh tế độc lập, có quyền tự chủ về tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, chủ sở hữu không chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản của mình, mà chỉ chịu trách nhiệm đến số tiền vốn góp của mình vào công ty. Loại hình này được gọi là công ty đối vốn.

Một trong những điểm mạnh của CTY TNHH MTV là quản lý dễ dàng và linh hoạt, chi phí hoạt động thấp hơn so với các loại hình công ty khác.

Tuy nhiên, CTY TNHH MTV cũng có nhược điểm là giới hạn vốn góp và khả năng huy động vốn thấp hơn so với các loại hình công ty khác.

công ty tnhh một thành viên là gì?
công ty tnhh một thành viên là gì?


  Thuộc quyền sở hữu của canmuagi.vn !