Điều Khoản Và Chính Sách

Điều khoản và Chính sách của trang web Cần Mua Gì:

1. Bản quyền: 

Cần Mua Gì sở hữu toàn bộ nội dung trên trang web, bao gồm cả bài viết, hình ảnh và video.

2. Dữ liệu:

Cần Mua Gì sẽ thu thập thông tin của người dùng để cải thiện trang web và phục vụ quảng cáo. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn theo chính sách bảo mật.

3. An toàn:

Cần Mua Gì sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật.

4. Trách nhiệm:

Cần Mua Gì không chịu trách nhiệm về các trang web bên ngoài được liên kết từ trang web của chúng tôi.

5. Thay đổi:

Cần Mua Gì có quyền thay đổi các điều khoản và chính sách mà không cần thông báo trước. Người dùng nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật về các thay đổi này.

6. Pháp luật:

Cần Mua Gì cam kết tuân thủ các luật pháp hiện hành và không sử dụng trang web để vi phạm pháp luật.

7. Liên hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, người dùng có thể liên hệ với Cần Mua Gì qua trang 

Web: canmuagi.vn 

Email:canmuagi2021@gmail.com 

 Sdt : 0898321311 

Ngoài những thông tin trên chúng tôi không chịu trách nhiệm

Chúng tôi hy vọng rằng các điều khoản và chính sách này sẽ giúp người dùng hiểu rõ về quy trình làm việc của chúng tôi:

Chúng tôi hy vọng rằng các điều khoản và chính sách này sẽ giúp người dùng hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng trang web Cần Mua Gì. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo trải nghiệm truy cập trang web an toàn và thuận tiện. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến trang web, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý.

Thuộc quyền sở hữu của canmuagi.vn !